Børnepenge – Udbetaling og Satser 2024

Børnepenge, børnetilskud, børnecheck, børneydelse og ungeydelse er de betegnelser, der bruges, når det handler om de børnepenge, som børnefamilier får af det offentlige. Men hvad dækker betegnelserne, hvilke krav skal du opfylde, hvor meget kan du få, og hvornår bliver pengene udbetalt? Få svarene på det og meget mere herunder.

Der er mange udgifter forbundet med at have børn. Heldigvis kan du som forsørger få et økonomisk tilskud fra det offentlige. De såkaldte børnepenge.

Hvad er børnepenge?

Børnepenge – også kaldet børne- og ungeydelsen – er de penge, du får fra det offentlige (udbetales af Udbetaling Danmark), når du er forsørger. Børnetilskud er et ekstra beløb, du kan får fra det offentlige, når du er i nogle specielle situationer – f.eks. er enlig forsørger, har tvillinger, er under uddannelse, er pensionist eller lignende.

Derudover er der også noget, der hedder børnebidrag. Børnebidrag er det beløb, den ene forælder evt. betaler til den anden forælder, hvis I ikke bor sammen, og barnet/børnene bor mere hos den ene end hos den anden. Det behøver ikke gå via Familieretshuset, men kan blot aftales mellem jer, hvis I kan blive enige.

Børnepenge regler – hvornår får du børnepenge?

Du kan få børne- eller ungeydelse til hvert af dine børn, når følgende kriterier er opfyldt:

 • Barnet endnu ikke er fyldt 18 år
 • Du har forældremyndigheden
 • Både du og barnet bor i Danmark
 • Du er fuldt skattepligtig i Danmark
 • Dit barn ikke forsørges af det offentlige

Derudover skal du have boet eller haft arbejde i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år, og forældremyndighedsindehaveren skal have fuld skattepligt til Danmark.

Hvordan og hvor søger du om børnepenge?

Du skal ikke søge om børnepenge, de bliver automatisk sat ind på din NemKonto, når du får et barn, som du er forsørger til. Børnepenge bliver udbetalt kvartalsvis, og du får udbetalt børnepenge kvartalet efter, at dit barn er blevet født. Får du et barn i januar, begynder du derfor at modtage børnepenge fra april kvartal, som er det først kvartal efter, dit barn er blevet født.

Deling af børnepenge mellem forældrene

Fra 1. januar 2022 er børnepengene automatisk blevet delt mellem forældrene, hvis de har fælles forældremyndighed over barnet og bor sammen.

Hvis du ikke bor sammen med dit barns anden forælder, afhænger delingen af, hvornår I flyttede fra hinanden. Hvis I flyttede fra hinanden før 19. oktober 2021, bliver børne- og ungeydelsen fortsat udbetalt til den ene forælder sådan, som de altid er blevet.

Men hvis I flyttede fra hinanden efter 19. oktober 2021, bliver børnepengene delt imellem jer.

Hvis du har fuld forældremyndighed over barnet, er det selvfølgelig kun dig, der modtager børnepenge.

Børnepenge satser/takster – så meget får du i børnepenge

Hvor meget du får i børne- eller ungeydelse, afhænger af, hvor gammelt dit barn er. Jo yngre barnet er, des højere er ydelsen. Du får børnepenge for alle dine børn, og ydelsen er forudbetalt. Det maksimale topskattegrundlag ændres også fra år til år.

Satserne for børnepenge i 2024 pr. kvartal

I 2024 er kvartalssatserne for børnepenge:

 • 0-2 år – 5.124 kr. i alt/ halvdelen er: 2.562 kr.*
 • 3-6 år – 4.056 kr. i alt/ halvdelen er: 2.028 kr. *
 • 7-14 år – 3.192 kr. i alt/ halvdelen er: 1.596 kr.*

* Alle beløbene rundes op til hele kroner.

Du modtager børnepenge den 20. januar, 20. april, 20. juli og 20. oktober.

Satserne for ungeydelse i 2024

Ungeydelsen – til unge fra 15-17 år – er bagudbetalt og betales pr. måned. Her er satsen for 2024 1.064 kr. pr. måned. Ved fælles forældremyndighed udbetales 532,- pr. måned pr. forælder.

Overstiger dit og/eller din eventuelle ægtefællestopskattegrundlag 882.700 kr., bliver børne- og ungeydelsen nedsat forholdsmæssigt.

(Kilde: borger.dk]

Børnetilskud – hvad har du ret til?

Der findes forskellige tilskud til børnepengene, hvis forskellige kriterier er opfyldt. Dem kan du læse mere om herunder.

Børnepenge til tvillinger eller ”flerlinger”

Du kan få ekstra tilskud, hvis du føder tvillinger, trillinger osv. Du får almindelig børneydelse for det første barn. For de næste udbetales der for hvert barn 2.654 kr. pr. kvartal ud over den almindelige børneydelse.

Tilskud til flerlinger gives, til barnet/børnene fylder 7 år.

Forhøjede børnepenge til enlige ved skilsmisse eller død

Er du enlig forsøger til et eller flere børn, kan du få ordinært børnetilskud, ekstra børnetilskud og/eller særligt børnetilskud.

Det ordinære børnetilskud gives til den enlige forælder og udbetales pr. barn sammen med børnepengene. Beløbet i 2024 udgør 1.608 kr. pr. kvartal.

Det ekstra børnetilskud udbetales også til enlige forsørgere. Det udgør 1.639 kr. pr. kvartal i 2024. Der udbetales kun ét ekstra børnetilskud, uanset hvor mange børn du har.

Det særlige børnetilskud udbetales til den enlige forsørger, når den anden forælder er død eller ukendt, eller hvis barnet er adopteret af en enlig. Det særlige børnetilskud er på 4.644 kr. pr. kvartal i 2024 og er skattefrit.

Er ingen af forældrene levende udbetales der dobbelt tilskud.

Børnetilskuddene skal du søge om. Hvis du får børnetilskud, skal du huske at give besked til Udbetaling Danmark, hvis dine økonomiske forhold ændrer sig.

Alle børnepenge og børnetilskud fra det offentlige er skattefri.

[Kilde: borger.dk]

Hvornår udbetales der børnepenge i 2024?

Børnepengene udbetales hvert kvartal. Er dit barn født i perioden:

 • 1/1 – 31/3, får du børnepenge første gang den 20. april
 • 1/4 – 30/6, får du børnepenge første gang den 20. juli
 • 1/7 – 30/9, får du børnepenge første gang den 20. oktober
 • 1/10 – 31/12, får du børnepenge første gang den 20. januar

Ungeydelsen bliver udbetalt den 20. i hver måned.

Falder den 20. på en lørdag, søndag eller helligdag udbetales beløbet den sidste hverdag inden den 20. Det gælder både børnepenge og ungeydelse.

Børnebidrag

De penge, den ene forælder betaler til den anden, hvis I ikke bor sammen, hedder børnebidrag.

Der er ingen lov om, at den ene forælder skal betale penge til den anden forælder i det tilfælde, at I går fra hinanden. I skal blot være enige om det. Er I ikke det, kan I få hjælp af Familieretshuset.

Børnebidraget betales til den forælder, som har barnet registreret på sin folkeregisteradresse. Så bor barnet hos faderen, kan I aftale at mor betaler børnepenge til far – eller omvendt.

Hvis den ene forælder betaler børnebidrag, skal den anden forælder dække alle udgifter til tøj, sko, institution osv. Mens den bidragspligtige kun skal afholde udgifter i forbindelse med transport til samvær og mad samt udgifter til aktiviteter, når barnet opholder sig hos bidragsyderen.

Børnebidrag betales til barnet fylder 18 år. Medmindre barnet er under uddannelse, og den ene forælder stadig har forsørgelsesudgifter til barnet. I sådanne tilfælde kan der blive tale om uddannelsesbidrag, indtil den unge er 24 år.

Hvor meget skal du betale i børnebidrag

I kan selv blive enige om beløbet, men normalbidraget i 2024 er 1.548 kr. pr. måned. I kan også selv blive enige om, hvornår beløbet skal betales. Kan I ikke blive enige om beløbet, kan I kontakte Familieretshuset, som så vil fastsætte et bidrag.

Vil eller kan den bidragsydende ikke betale hele eller dele af bidraget, kan den anden forælder få hjælp fra Udbetaling Danmark til at opkræve pengene og få dem udbetalt. Det samme gør sig gældende, hvis pengene ikke falder til tiden.

Børnebidraget kan ændres, når der er behov for det. F.eks. hvis I ændrer samværsaftalen, så deleordningen bliver mere ligelig, hvis bidragsyderens løn falder eller lignende. Børnebidraget er skattepligtigt og fradragsberettiget.

Derudover kan der blive tale om ekstra bidrag i forbindelse med dåb, konfirmation og uddannelse.

Børnebidrag – fradrag

Børnebidrag er fradragsberettiget. Der bliver trukket 178 kr. fra dit fradrag om måneden. Betaler du normalbidraget, vil du altså få fradrag for 1.548 – 178 = 1.370 kr. om måneden. 

Fradragets værdi er ca. 27 %. Betaler du normalbidraget, sparer du altså ca. 370 kr. om måneden i skat.

Betaler du ekstra bidrag, kan du også trække det fra i skat, hvis du kan dokumentere, at pengene er gået til udgifter i forbindelse med f.eks. dåb, konfirmation osv.

Er beløbet ikke mere end tre gange større end normalbidraget, bliver dit barn ikke beskattet af det.

[Kilde: borger.dk]

Hvad skal børnepengene bruges til?

Men hvad skal børnepengene, de ekstra tilskud og børnebidraget egentlig gå til? Må du bruge dem til en tur i Tivoli sammen med børnene? Eller til en ferie? Eller må du bruge dem til selv at gå til frisøren for? Eller til velgørende formål?

Ja, det må du gerne, så længe du forsørger dine børn på forsvarlig vis.

Børnepenge er en økonomisk hjælp til at dække de udgifter, der er i en børnefamilie. Altså hjælp til at forsørge barnet eller børnene i hverdagen. Det samme gælder de forskellige ekstra ydelser og børnebidraget fra den anden forælder. 

Det vil sige, at de kan gå til bleer, tøj, sko, vask, mad, møbler, institution, sport og fritid og alt det andet – kort sagt, ALT, hvad der er af udgifter i forbindelse med at have børn.

Storcentre rundt omkring i landet oplever øget salg i den uge, hvor børnepengene bliver udbetalt. For så er det tid til at købe tøj og sko – og måske legetøj – til børnene. Der er da også mange storcentre, der i ugen, hvor børnepengene bliver udbetalt, har ekstra aktiviteter for børnene. Så kan det jo være, mor og far køber lidt ekstra.

Betal med børnepengene – børnepengekredit

Onlinebutikkernes modsvar til de fysiske butikkers aktiviteter og særlige tilbud er, at de tilbyder, at du kan handle ting, tøj og sko til dine børn, allerede inden børnepengene er modtaget.

På den måde kan du købe nye ting, tøj og sko, når det er nødvendigt. Og så vente med at betale for varerne, indtil børnepengene er blevet udbetalt.

Det kaldes for børnepengekredit, og koster et mindre gebyr at anvende i nogle webshops med børneudstyr. Og er gebyrfrit i andre. Til gengæld skal du ikke betale renter for kreditten nogen af stederne.

Hos de fleste webshops reserveres pengene på din bankkonto, når du betaler med dit betalingskort. Hos andre webshops er det et finansieringsselskab, som står for børnepengekreditten. Så her skal de kunne give dig en positiv kreditvurdering, for at du kan opnå kreditten. Så tjek webshoppens beskrivelse af betingelserne for børnepengekredit, før du anmoder om den.

Hvem tilbyder børnepengekredit?

De fleste online butikker har ”Børnepengekredit” som en valgmulighed, når du skal betale for de varer, du har lagt i indkøbskurven.

Andre steder skal du notere det som en kommentar til betalingen. Så håndterer webshoppen det i forbindelse med betalingen, når de afsender de bestilte varer.

Skriv et svar