Juridisk rådgivning ved gaver fra familie

At give og modtage gaver fra familie er en naturlig del af vores sociale liv og en måde at udtrykke kærlighed og taknemmelighed på. Men det er vigtigt at være opmærksom på de juridiske og skattemæssige aspekter ved gaver fra familie for at undgå problemer i fremtiden. I denne artikel vil vi dykke ned i de forskellige aspekter af gaver fra familie og give dig nogle gode råd til, hvordan du håndterer dem korrekt.

Introduktion til gaver fra familie

Gaver og skattepligt

Gaver fra familie kan være skattepligtige, hvis de overstiger visse beløbsgrænser. Skattemyndighederne har fastsat beløbsgrænser for, hvor meget man må modtage i gaver fra sin familie uden at skulle betale skat af det. Hvis du modtager en gave, der overstiger denne grænse, skal du muligvis betale skat af den.

Arve- og gaveafgift

Gaver fra familie kan også være underlagt arve- og gaveafgift. Afgiften er en skat, som betales af den person, der modtager gaven, og den beregnes på baggrund af gavens værdi. Der er dog visse betingelser, hvor gaver fra familie kan være fritaget for afgift.

Betingelser for afgiftsfritagelse

For at en gave skal være fritaget for arve- og gaveafgift, skal den opfylde følgende betingelser:

 1. Gaven skal være under den fastsatte beløbsgrænse.
 2. Giveren og modtageren skal være nære familiemedlemmer, såsom forældre, børn, bedsteforældre og søskende.
 3. Gaven skal være givet på en måde, der tydeligt viser, at det er en gave.

Beregning af afgiften

Hvis gaven ikke opfylder betingelsererne for afgiftsfritagelse, skal modtageren betale en afgift på gavens værdi. Afgiftens størrelse afhænger af modtagerens relation til giveren og gavens værdi. Det er vigtigt at søge juridisk rådgivning for at få en korrekt beregning af afgiften og for at sikre, at alle regler og frister overholdes.

Gaver og juridiske aspekter

Gavebrev

Et gavebrev er en skriftlig aftale mellem giver og modtager, der dokumenterer overdragelsen af gaven. Gavebrevet er ikke altid nødvendigt, men det kan være en god idé at oprette et for at undgå misforståelser og problemer i fremtiden, især når det kommer til større gaver, såsom fast ejendom eller værdifulde genstande.

Hvad skal et gavebrev indeholde?

Et gavebrev bør indeholde følgende oplysninger:

 1. Navne og adresser på både giver og modtager.
 2. En præcis beskrivelse af gaven og dens værdi.
 3. Eventuelle betingelser eller krav, der er knyttet til gaven.
 4. Datoen for gaveoverdragelsen.
 5. Giverens og modtagerens underskrifter.

Særeje

Særeje er en juridisk betegnelse for ejendom, der tilhører én person i et ægteskab eller et registreret partnerskab. Hvis du modtager en gave fra din familie, kan det være en god idé at aftale med din ægtefælle eller partner, at gaven skal være dit særeje. Dette kan gøres gennem en ægtepagt eller partnerskabsaftale og vil beskytte gavens værdi i tilfælde af skilsmisse eller separation.

Tinglysning af gaver

Når en gave består af fast ejendom, er det vigtigt at få tinglyst skødet. Tinglysning er en offentlig registrering af ejendomsretten, og det sikrer, at overdragelsen af gaven bliver juridisk gyldig og beskyttet mod eventuelle fremtidige krav fra tredjeparter.

Hvor meget kan man give i gave uden afgift?

At give pengegaver til nære familiemedlemmer er blevet udbredt for at undgå store afgifter, for eksempel ved dødsfald. Men hvis man ønsker at undgå at betale afgift, kan man ikke bare give gaver til alle. Her får du et overblik over afgiftsfrie gaver til familien.

I 2022 kan man give op til 69.500 kr. i gave pr. kalenderår uden, at modtageren skal betale afgift. Et kalenderår strækker sig fra 1. januar til 31. december og gælder pr. person. Det betyder, at et forældrepar i alt kan give hvert barn 139.000 kr. i 2022 uden at betale afgift. Dette gælder dog kun, hvis modtageren er ens:

 • Børn, stedbørn og deres børn i alle led (f.eks. børnebørn)
 • Forældre
 • Stedforældre
 • Bedsteforældre
 • En person, som du har haft fælles bopæl med de sidste to år
 • Plejebørn, hvis de har haft bopæl hos dig i en sammenhængende periode på mindst 5 år, og opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år.

Hvis man ønsker at give gaver til svigerbørn eller stedbørns ægtefæller, er beløbet 24.300 kr.

Hvad sker der, hvis man giver gaver over det afgiftsfrie beløb?

Hvis man for eksempel giver sine børn eller børnebørn et beløb, der er større end det afgiftsfrie beløb for 2022, skal man huske at indberette det digitalt til Skattestyrelsen. Gaven skal anmeldes senest 1. maj året efter, at gaven er modtaget.

Hvis en forælder giver et beløb højere end 69.500 kr., skal der betales 15 % i gaveafgift. Hvis man ønsker at støtte et af sine børn økonomisk med et bestemt beløb, der overstiger det afgiftsfrie beløb, kan hjælpen ydes i form af en låneaftale. I dette tilfælde vil låntager og långiver udarbejde et gældsbrev med de betingelser, man bliver enige om, da SKAT kan anse det for en gave uden gældsbrev.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal betale gaveafgift, kan du beregne det via en gaveanmeldelsesblanket for at se, hvor meget der skal betales i gaveafgift.

Tips til at undgå problemer

Kommunikation i familien

Åben og ærlig kommunikation er nøglen til at undgå konflikter og misforståelser i forbindelse med gaver fra familie. Tal med dine familiemedlemmer om dine ønsker og forventninger og sørg for, at alle er enige om vilkårene for gaveoverdragelsen.

Professionel rådgivning

At søge juridisk rådgivning ved gaver fra familie kan hjælpe med at forhindre potentielle problemer og sikre, at alle aspekter af gaveoverdragelsen er korrekt håndteret. En advokat eller juridisk rådgiver kan hjælpe med at udarbejde nødvendige dokumenter, beregne afgifter og rådgive om de bedste måder at beskytte gavens værdi.

Konklusion

Gaver fra familie er en vidunderlig måde at vise kærlighed og støtte på, men det er vigtigt at være opmærksom på de juridiske og skattemæssige konsekvenser, der kan opstå. Ved at sikre, at du forstår skattepligten, arve- og gaveafgiften, og de juridiske aspekter som gavebreve, særeje og tinglysning, kan du undgå potentielle problemer og sikre en problemfri gaveoverdragelse. Åben kommunikation i familien og professionel rådgivning er også vigtige elementer i en vellykket gaveoverdragelse.

Ofte stillede spørgsmål

 1. Hvordan beregnes arve- og gaveafgift? Arve- og gaveafgift beregnes ud fra modtagerens relation til giveren og gavens værdi. Det er vigtigt at søge juridisk rådgivning for at få en korrekt beregning af afgiften og for at sikre, at alle regler og frister overholdes.
 2. Hvad er formålet med et gavebrev? Formålet med et gavebrev er at dokumentere overdragelsen af en gave mellem giver og modtager. Gavebrevet er ikke altid nødvendigt, men det kan være en god idé at oprette et for at undgå misforståelser og problemer i fremtiden, især når det kommer til større gaver, såsom fast ejendom eller værdifulde genstande.
 3. Hvad er særeje, og hvordan kan det beskytte gavens værdi? Særeje er en juridisk betegnelse for ejendom, der tilhører én person i et ægteskab eller et registreret partnerskab. Ved at aftale, at en gave fra familie skal være særeje, beskyttes gavens værdi i tilfælde af skilsmisse eller separation.
 4. Hvad er tinglysning, og hvorfor er det vigtigt? Tinglysning er en offentlig registrering af ejendomsretten, og det sikrer, at overdragelsen af en gave, der består af fast ejendom, bliver juridisk gyldig og beskyttet mod eventuelle fremtidige krav fra tredjeparter.
 5. Hvilke fordele er der ved at søge professionel rådgivning ved gaver fra familie Professionel rådgivning kan hjælpe med at forhindre potentielle problemer og sikre, at alle aspekter af gaveoverdragelsen er korrekt håndteret. En advokat eller juridisk rådgiver kan hjælpe med at udarbejde nødvendige dokumenter, beregne afgifter og rådgive om de bedste måder at beskytte gavens værdi.

Skriv et svar